Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί

Στην σύγχρονη εποχή οι παράγοντες που επιδρούν στην επιχειρηματική δραστηριότητα είναι πολύ πιο σύνθετοι σε σχέση με το παρελθόν. Η «παγκοσμιοποίηση», ανοίγοντας τα σύνορα δημιούργησε ένα νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο σήμερα μπορούν να συμμετέχουν όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτα από την έδρα της επιχείρησης.
Ένας από τους βασικούς παράγοντες που συνέβαλλαν στην έννοια «παγκοσμιοποίηση» είναι η τεχνολογία! Χάρη στην τεχνολογία άνοιξαν τα σύνορα και «Ανοίγω τα σύνορα» σημαίνει μαθαίνω!! Η δημιουργία αυτού του παγκόσμιου χωριού βοήθησαν να μοιραστούν, να γνωστοποιηθούν και να δημιουργηθούν νέες προσδοκίες, επιδιώξεις και στόχοι. Παράλληλα όμως δημιούργησαν εντονότερο κλίμα ανταγωνισμού με τις επιχειρήσεις να αναδιατάσσουν τις δυνάμεις τους, να αναζητούν νέες στρατηγικές σ' αυτό το νέο αλλά περισσότερο αβέβαιο περιβάλλον. Η λύση όμως είναι μια και σίγουρη... Βιομηχανικός Αυτοματισμός.

Ο Βιομηχανικός Αυτοματισμός είναι αποτέλεσμα της τεχνολογίας όπου υπόσχεται να να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να μειώσουν το κόστος παραγωγής ενώ παράλληλα θα αυξήσουν την παραγωγή. Ο βιομηχανικός αυτοματισμός βασίζεται στην εκσυγχρόνηση των βιομηχανιών προσφέροντας μια σειρά αυτόματων λειτουργειών που θα αναβαθμίσουν την βιομηχανία σας.
Με τη συνεργασία και την υποστήριξη


Η ΔΕΚΑ κατασκευάζει αυτόματα μηχανήματα τα οποία είναι κατάλληλα για:

Την εμφιάλωση (κλικ για προβολή σχετικού animation)
Ετικετοποίηση (κλικ για προβολή σχετικού animation)
Την συσκευασια μπουκαλιών (κλικ για προβολή σχετικού animation)
Την συσκευασία κουτιών (κλικ για προβολή σχετικού animation)
Σακουλοποίηση (κλικ για προβολή σχετικού animation)
Περιτίληξη (κλικ για προβολή σχετικού animation)
Την συσκευασία Φαρμάκων (κλικ για προβολή σχετικού animation)
Την περιτίλιξη παλετών (κλικ για προβολή σχετικού animation)
Παλετοποίηση (κλικ για προβολή σχετικού animation)