Τα Νέα μας

Νέο έργο στο Μελισσοχώρι Θεσσαλονικης

Λίγα λόγια... (προς το παρόν)

Έλεγχος φωτισμού, τοπικός και κεντρικός.
Έλεγχος θέρμανσης και κλιματισμού σε ζώνες.
Έλεγχος σκίασης με στορια, τοπικός και κεντρικός.
Συνεργασία της εγκατάστασηςμε σύστημα ασφαλείας και πυρανίχνευση.
Έλεγχος φορτίων.
Συνεργασία όλης της εγκατάστασης με γεννήτρια για αδιάλλειπτη λειτουργία.
Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.
...και όλα τα παραπάνω ΚΑΙ με έλεγχο από την τηλεόρασή σας όπως και από οπουδήποτε στον πλανήτη μέσω PDA κινητού τηλεφώνου ή PC.
Τέλος διαχείρηση εικόνας και ήχου σε όλο το σπίτι.