Τα Νέα μας

Με την υποστήριξη του κλάδου (...)

Επανεκλογή των θέσεών μας στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ), στην Ομοσπονδία Βιοτεχνών & Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης (ΟΒΣΘ), όπως και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο (ΠΣ) του Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Θεσσαλονίκης (ΣΕΗΘ).
Ο λόγος που συμμετέχουμε ενεργά είναι να είμαστε πρωταγωνιστές στις εξελίξεις του κλάδου, όπως και στόχος μας παραμένει η σωστή προώθησή του για την καλύτερη ασφάλεια των χρηστών, των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.