Τα Νέα μας

Νέο έργο στη Θεσσαλονίκη

Νέο έργο στη Θεσσαλονίκη.Η έταιρία μας ανέλαβε εξ'ολοκλήρου το κομμάτι των Η/Μ σε βιομηχανία επίπλων. Ακόμη μετά από μελέτη που ολοκλήρωσε η ΔΕΚΑ, στις κτιριακές εγκαταστάσεις άχισαν ήδη να εγκαθίστανται και συστηματα εξοικονόμησης ενέργειας.