Τα Νέα μας

Νέα Πατέντα

Η εταιρία ΔΕΚΑ κινεί διαδικασίες για πατεντάρισμα σε μηχάνημα θερμανσης - ψύξης,στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).Το μηχάνημα δεν χρησιμοποιεί καύσιμα και κάνει εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι και πάνω από 75%.

Η ΔΕΚΑ φροντίζει τους πέλάτες της,και τους προσφέρει ασφάλεια ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ.

Για μια ακόμη φορά ευχαριστούμε όσους μας εμπιστεύθηκαν και συνεχίζουν να μας εμπιστεύονται.